Pomoc

Zdalny dostęp i pomoc przez Internet z wykorzystaniem TeamViewer

Wyszukiwanie i usuwanie usterek

Komunikaty podstawowe i środki zaradcze

Komunikat Przyczyna Przeciwdziałanie
Wystąpiło uszkodzenie. Skontaktuj się z przedstawicielem technicznym i podaj niżej wyświetlony kod: Kopiarka nie pracuje prawidłowo i nie może drukować. Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu technicznego i podaj kod błędu, który będzie wyświetlany na panelu dotykowym.
Uzupełnij toner. Kopiarka nie może wykonywać kopii, ponieważ toner uległ wyczerpaniu. Wymień zasobnik z tonerem (“Kiedy pojawi się komunikat “Uzupełnij toner”” na stronie 12-2).
Bęben światłoczuły wymaga wymiany. Wezwij serwis. Kopiarka nie może wykonywać kopii ponieważ żywotność bębna dobiegła końca. Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu technicznego.
Należy wymienić wkład światłoczuły. Wezwij serwis. Kopiarka nie może wykonywać kopii, ponieważ żywotność wkładu światłoczułego dobiegła końca. Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu technicznego.
Brak zszywek. Wymień pojemnik ze zszywkami. Zszywki zostały zużyte. Wymień zasobnik zszywek. (“Gdy pojawia się komunikat “Brak zszywek.”” na stronie 12-5
Nadszedł czas przeprowadzenia okresowej konserwacji kopiarki. Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu technicznego. Dotknij przycisk , aby wyświetlić kod. Kontaktując się z przedstawicielem serwisu technicznego podaj mu ten kod.
Ponownie wstaw następujący numer strony dokumentu: OO Po wyjęciu zablokowanego papieru należy ponownie załadować niektóre strony dokumentu, które były podane przez podajnik dokumentów do dwustronnego kopiowania. Załaduj wskazane strony dokumentu do podajnika dokumentów do dwustronnego kopiowania.
Nie można wykonać XXXXXXXX (brak wolnej pamięci). Naciśnij przycisk Start, aby wznowić kopiowanie. Nie można zeskanować więcej stron, ponieważ pamięć jest pełna. Wydrukuj strony lub usuń ustawione w kolejce zadania, aby zwolnić pewną część pamięci.
Ten tryb nie może być łączony z zapamiętywaniem obrazu. Wybrano funkcje, które nie mogą być używane równocześnie. Wykonaj kopie używając tylko jednej z tych funkcji.
Pauza. Przy wykonywaniu kopii 2 na 1, przy ręcznym skanowaniu, druga strona dokumentu nie może być zeskanowana. Włóż drugą stronę dokumentu lub naciśnij przycisk [Koniec].
Zamknij poprawnie sekcje oznaczone strzałkami Drzwiczki lub pokrywa, wskazane strzałką, są otwarte. Sprawdź, czy drzwiczki lub pokrywa, wskazane strzałką, są prawidłowo zamknięte.
Osiągnięto maksymalną liczbę kopii dozwolonych dla tego zarejestrowanego konta. Skontaktuj się z administratorem. Osiągnięto maksymalną liczbę kopii ustawioną przez administratora. Poproś administratora, aby wyczyścił liczbę kopii.
Osiągnięto maksymalną liczbę zadań do wydrukowania. Skontaktuj się z administratorem. Osiągnięto maksymalną liczbę zadań do wydrukowania ustawioną przez administratora. Poproś administratora, aby wyczyścił liczbę zadań do wydrukowania.


Gdy drukowane są nieodpowiednie kopie.


Objaw Możliwa przyczyna Przeciwdziałanie
Wydruk jest zbyt jasny.
Ustawienie Poziomu czerni “Auto” jest zbyt niskie, dając zbyt jasne kopie. Za pomocą funkcji na ekranie Wyboru Użytkownika wyreguluj “Domyślne poziomy kopii wychodzących”. W przeciwnym wypadku, anuluj ustawienie “Auto” Poziomu czerni, a następnie wybierz żądane ustawienie.
Wybrane zostało zbyt jasne Dotknij przycisk [Poziom
ustawienie Poziomu czerni. czerni], a następnie wybierz ciemniejsze ustawienie Poziomu czerni.
Drukowanych jest wiele dokumentów zawierających zdjęcia lub duże zadrukowane obszary. Poziom czerni na wydrukach jest wysoki, lecz ma miejsce zmniejszone podawanie tonera. Aby uzupełnić toner, wykorzystaj funkcję “Uzupełniania tonera” w trybie Funkcji Użytkowych.
Zasobnik z tonerem został Zmniejszone podawanie
niedawno wymieniony. tonera. Zanim zaczernienie kopii nie będzie większe (kopie ciemniejsze), w celu uzupełnienia tonera, wykorzystaj funkcję “Uzupełniania tonera” w trybie Funkcji Użytkowych.
Toner uległ wyczerpaniu i na panelu dotykowym pojawił się komunikat “Uzupełnij toner”. Zastąp zasobnik z tonerem nowym zasobnikiem.
Papier do kopiowania jest wilgotny. Wymień papier.
Wydruk jest zbyt ciemny.
Ustawienie Poziomu czerni “Auto” jest zbyt wysokie, dając zbyt ciemne kopie. Za pomocą funkcji na ekranie Wyboru Użytkownika wyreguluj “Domyślne poziomy kopii wychodzących”. W przeciwnym wypadku, anuluj ustawienie “Auto” Poziomu czerni, a następnie wybierz żądane ustawienie.
Wybrane zostało zbyt wysokie ustawienie Poziomu czerni. Dotknij przycisk [Poziom czerni], a następnie wybierz ustawienie Poziomu czerni odpowiednie do wykonywania jaśniejszych kopii.
Szyba oryginału jest zabrudzona. Wyczyść szybę miękką, suchą tkaniną.
Oryginał nie został prawidłowo dociśnięty do szyby oryginału. Umieść oryginał na szybie w sposób prawidłowy.
Wydruk jest rozmazany.
Papier do kopiowania jest wilgotny.Oryginał nie został prawidłowo dociśnięty do szyby oryginału. Wymień papier.Umieść oryginał na szybie w sposób prawidłowy.
Wydruk pokryty ciemnym pyłem lub zakropkowany.
Szyba oryginału jest zabrudzona.Lub wkładka dociskowa dokumentu jest zabrudzona. Wyczyść szybę miękką, suchą tkaniną.Wyczyść wkładkę dociskową miękką tkaniną z dodatkiem delikatnego detergentu.
Na wydrukach występują pasy. Oryginał ten jest wydrukowany na wysoce półprzezroczystym materiale takim, jak materiały do fotokopiowania lub folie prezentacyjne (OHP). Umieść czysty arkusz papieru nad oryginałem.
Kopia pochodzi z dwustronnego oryginału. Jeżeli kopiujesz dwustronny bardzo cienki oryginał, elementy jego drugiej strony mogą zostać zeskanowane. Dotknij przycisk [Poziom czerni], a następnie wybierz ustawienie mniejszego zaczernienia tła.
Kopia jest niewłaściwie wyrównana. 
Oryginał został umieszczony nieprawidłowo. Ułóż prawidłowo dokument względem wskaźników formatu dokumentu. Jeżeli w urządzeniu zainstalowany jest podajnik dokumentów do dwustronnego kopiowania, wyreguluj prawidłowo prowadnice dokumentu, odpowiednio do jego formatu.
Oryginał został umieszczony nieprawidłowo w podajniku kopiowania dwustronnego. Pozostaw otwarty podajnik dokumentów do dwustronnego kopiowania, ułóż prawidłowo dokument względem wskaźników formatu dokumentu.
Szyba oryginału jest zabrudzona (gdy używasz podajnika dokumentów do dwustronnego kopiowania). Wyczyść szybę miękką, suchą tkaniną.
Prowadnice oryginału nie są ustawione wzdłuż krawędzi papieru. Przesuń prowadnice do krawędzi dokumentu.
Do kasety został załadowany zwinięty papier. Wyrównaj papier przed załadowaniem.
Drukowane strony są pozwijane. Używany do pracy papier (taki jak papier z recyklingu) zwija się z łatwością. Usuń papier z kasety papieru, odwróć go na drugą stronę i załaduj ponownie. Wymień ten papier zastępując go takim, który nie jest wilgotny.
Krawędzie kopii są zabrudzone.
Wkładka dociskowa dokumentu jest zabrudzona. Wyczyść wkładkę dociskową miękką tkaniną z dodatkiem delikatnego detergentu.
Wybrany rozmiar papieru jest większy niż rozmiar oryginału (jeżeli zoom jest ustawiony na “×1,000”). Wybierz format kopii, taki sam jak oryginału. W przeciwnym razie, aby powiększyć kopię do wybranego formatu papieru, ustaw zoom na “Automatyczny wybór formatu”.
Orientacja oryginału jest różna od orientacji kopii (jeżeli zoom jest ustawiony na “×1,000”). Wybierz rozmiar kopii, taki sam jak oryginału. Można też wybrać orientację papieru taką jak orientacja oryginału.
Kopia została zmniejszona do rozmiarów mniejszych niż papier (przy wybranym ustawieniu Własny Zoom). Wybierz taki zoom, aby byłwłaściwy do wybranego formatu papieru. W przeciwnym razie, aby zmniejszyć kopię do wybranego formatu papieru, ustaw zoom na “Automatyczny wybór formatu”.


Kopiarka nie pracuje prawidłowo


Objaw Możliwa przyczyna Przeciwdziałanie
Panel dotykowy nic nie wyświetla. Jeżeli świeci się tylko wskaźnik na przycisku [Start], kopiarka znajduje się w trybie Oszczędzania energii lub w trybie czuwania. Aby anulować tryb Oszczędzania Energii, naciśnij dowolny przycisk na panelu sterowania.
Nie można włączyć kopiarki. Sprawdź, czy wyłącznik zasilania kopiarki został ustawiony na pozycji “I”, a następnie sprawdź, czy ponownie został wciśnięty pomocniczy wyłącznik zasilania.
Pokrętło regulacji kontrastu panelu dotykowego jest ustawione albo w pozycji zbyt jasno, albo zbyt ciemno. Spoglądając na panel dotykowy, wyreguluj kontrast pokrętłem.
Czy tylna lampka wyświetlacza LCD jest ustawiona jako wyłączona? Naciśnij klawisz na panelu sterowania lub panelu dotykowym.
Zmień ustawienia wyłączania wyświetlacza LCD. Patrz rozdział “7 Operacje w trybie Funkcji Użytkowych”.
Wskaźnik na przycisku [Start] nie świeci na zielono. Nie został wprowadzony kod dostępu. Wprowadź kod dostępu zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale “Wykonywanie kopii z użyciem kont”.
Pomimo, że naciśnięto przycisk [Start] kopia nie została wykonana. Zadanie drukowania/ kopiowania jest ustawione w kolejce i oczekuje na druk. Dotknij przycisk [Lista zadań], aby sprawdzić, czy są zadania ustawione w kolejce. Zaczekaj, aż kopiowanie się rozpocznie.
Kopiarka nadal jest w trakcie rozgrzewania, po włączeniu zasilania. Po włączeniu zasilania rozgrzewanie kopiarki trwa około 17 sekund. Zaczekaj, aż kopiarka osiągnie właściwą temperaturę pracy.
Kopiarka jest niesprawna. Postępuj zgodnie z komunikatami, które są wyświetlane na panelu dotykowym.
Nie można ustawić trybu Kopiowanie maszyny. Maszyna znajduje się w trybie Przerwanie (świeci się wskaźnik “Przerwanie”). Aby wyłączyć tryb Przerwanie, ponownie naciśnij przycisk [Przerwanie].
Nie można włączyć kopiarki. Przewód zasilający może być odłączony od gniazdka zasilającego. Podłącz właściwie przewód zasilający do źródła zasilania.
Wyłączony został samoczynny wyłącznik obwodu elektrycznego. Włącz samoczynny wyłącznik obwodu elektrycznego.

 

* Jeżeli problemu nie udało się usunąć, pomimo wykonania wyżej opisanych czynności, wyłącz kopiarkę, wyjmij wtyk przewodu zasilania z gniazdka sieciowego i skontaktuj się z przedstawicielem serwisu technicznego.